Osaatteko hyödyntää avoimuutta?


2015-02-10, 14:32 Kirjoittanut Ilkka Tengvall

Me Cybercomilla koemme avoimet ohjelmistot, rajapinnat ja järjestelmät tärkeäksi asiaksi. Jopa niin tärkeäksi, että se on näkyvä osa strategiassamme. Miksikö näin? Koska avoimuus luo ja piristää liiketoimintaa monella tapaa.

Ketteryyttä innovaatioon ja toteutukseen

Avoimet ohjelmistot mahdollistavat käyttää jo kerran keksittyä ja hyväksi todettua pyörää ilman että sitä tarvitsee keksiä uusiksi. Hyödyntämällä avointa koodia saamme toteutettua isojakin palveluita ripeästi keskittymällä arvon tuottamiseen ja integrointiin. Jo pienissäkin projekteissa toteutusta voi nopeuttaa viikkoja käyttämällä avoimia komponentteja.

Boostia yhteistyöhön ja kilpailutukseen

Monitoimittajaympäristössä ja alihankinnassa on etua, että tuote on helposti jaettavissa ja otettavissa käyttöön yli toimittaja- ja omistajarajojen. Jo valmiiksi avoimen koodin, dokumentoinnin, sisällön ja muiden materiaalien jakaminen on helppo tehdä, kun byrokratia on minimissään. Lisensseistä, oikeuksista, NDA:sta yms. neuvottelu on vähäistä.

Avoimuus on myös tarjoajaloukosta vapautumisen keino. Kun palvelu toteutetaan avoimin komponentein, tulee tarjoajan keskittyä aidosti lisäarvon tuottamiseen ja hyvään palveluun. Jos laatu ei kohtaa tarvetta, työn voi teettää toisella tarjoajalla.

Teknologian kärjessä

Hyvissä avoimissa ohjelmistojen projekteissa myös kehitys on läpinäkyvää, avointa, ja päivitykset ovat kokeiltavissa ja helposti saatavilla. Tämä mahdollistaa ennakoinnin ja valmistautumisen tuleviin päivityksiin. Läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden varautua tuleviin uusiin teknologioihin, ja ottamaan ne nopeasti käyttöön uuden julkaisun jälkeen.

Miten Cybercom antaa takaisin avoimuudelle

Me haluamme edistää avoimuutta, koska se on hyväksi sekä meille että asiakkaillemme. Olemme aktiivinen toimija avoimissa yhteisöissä. Pelkän tuotosten jakamisen lisäksi viemme sanomaa eteenpäin, ja avaamme avoimuudelle uusia ovia mm:

  • Osallistumme COSS.fi toimintaan hallituksessa, ohjausryhmässä, tiimeissä ja tapahtumissa, jota kautta sanoma tavoittaa julkishallintoa ja muita yrityksiä, ja joka luo mahdollisuuksia yhteistyölle muiden avoimien toimijoiden kesken
  • Järjestämme yhteisötapahtumia, esim. OpenStackFin, tai olemme mukana järjestämässä tapahtumia kuten OpenMind/MindTrek
  • Lisäämme tietoutta avoimuudesta yrityksissä, autamme hankinnoissa, toimituksissa ja toimintatavoissa

Kun suunnittelet seuraavaa hankintaa, tervetuloa keskustelemaan avoimesti kuinka se kannattaa tehdä. Meillä on kokemusta kuinka projekteja toteutetaan käyttäen avoimen lähdekoodin komponentteja.

T. Ilkka Tengvall

 


comments powered by Disqus