Ohutta yläpilveä – Pilvipalveluiden hyödyntämisen kannustimet


2013-10-07, 10:26 Kirjoittanut Olli Vistbacka

Kirjoitan blogissani pääasiassa Cybercom Cloudiin (1) liittyvistä aiheista, mutta varaan option nostaa esille myös muita pilvimaailmaa vain hieman tai ei ollenkaan sivuavia asioita.

Ensimmäiseksi haluan pohtia muutamia hyviä kysymyksiä, jotka nousivat esiin Liikenne- ja viestintäministeriön ”Suomalainen Pilvimaisema”-raportista (2). Käsittelen tässä kirjoituksessa listan kaksi ensimmäistä kohtaa ja luottamuskysymyksistä jatkan seuraavalla kerralla.

Yksi mielenkiintoisimmista osioista oli luku pilvipalveluiden hyödyntämisen esteistä. Hyödyntämisen esteet on siinä listattu tärkeysjärjestyksessä siten, että merkittävin este on ensimmäisenä:

  1. Olemassa olevat IT- ja liiketoimintaprosessit
  2. Palveluiden siirrettävyys ja kontrolli
  3. Luottamus pilvipalveluihin
  4. Liiketoiminta- ja kulttuurimurrosten ymmärtäminen
  5. Juridiset ja sääntelyyn liittyvät kysymykset
  6. Sopimus- ja vastuukäytäntö
  7. Tietoturva
  8. Riippuvuus verkkoyhteyksistä

Merkittävin este eli vallitsevat liiketoimintaprosessit ovat tuskin yllätys kenellekään. Ovathan pilvipalvelut vielä tuoreehko teknologia ja hype-käyrällä (3), hieman lähteestä ja pilvipalvelun alalajista riippuen, huipun ja sitä seuraavan kuopan jälkeisen ylämäkiosuuden välimaastossa. Yrityksen prosessit ovat valitettavasti sellainen osa-alue, mihin pilvipalveluiden toimittaja voi teknologisilla ratkaisuilla suoraan vaikuttaa suhteellisen vähän eli ei siitä sen enempää, toistaiseksi. Mikä asia omassa prosessitodellisuudessasi hiertää eniten yhteen pilvipalveluiden hyödyntämisen kanssa?

Sen sijaan väitän, että listan kohdat kaksi ja kolme ovat ansainneet sijoituksensa paljolti vakiintumattomien ratkaisuiden sekä hyvien käytäntöjen ja suhteellisen vähäisen tarjonnan seurauksena. Näitä esteitä pilvipalveluiden toimittaja pystyy taklaamaan kuuntelemalla herkällä korvalla asiakkaiden ongelmia ja tarpeita sekä kehittämällä pilvipalveluitaan yhdessä heidän kanssaan.

Tarve palvelun siirrettävyydestä eri alustojen välillä on erittäin helppo ymmärtää, varsinkin jos on vähääkään seurannut uutisointia mm. julkishallinnon pyristelystä irti toimittajaloukuista. Täydellistä ”painetaan napista ja nautitaan” –tasoista ratkaisua ei varmaankaan ole luvassa ennen kuin palvelualustoiden rajapinnat vakiintuvat hieman ja pilvipalveluiden ominaisuusvalikoimassa tapahtuu vielä lisää de facto -standardoitumista . Sitä odotellessa itseäni kuitenkin kovasti kiinnostaisi, että mikä näiden asioiden kanssa kädet savessa touhuavien ihmisten mielestä on se ensimmäinen askel kohti täydellistä maailmaa?

Kontrollilla voidaan puolestaan tarkoittaa moniakin asioita. Esimerkiksi se voi olla mahdollisuus tehdä itsepalveluna toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pilvessä olevaan instanssiin. Se voi myös tarkoittaa useammasta instanssista koostuvan palvelun osan tai jopa koko palvelun kontrollointia jollain tavalla. Miten sinä haluat kontrolloida palveluasi?

Otsikoin kirjoitukseni tarkoituksella täysin vastakkaisesti, kuin miten se sisällön puolesta ehkä pitäisi otsikoida. Jos ja kun sinulla on näkemys esittämiini kysymyksiin tai tekstin asioihin yleensä, kommentoi, haasta tai nyökyttele hyväksyvästi ja tee se tässä blogissa tai suoraan sähköpostitse minulle.

Lähteet:

(1)    https://cloud.cybercom.com/

(2)    LVM:n julkaisuja (14/2013): Suomalainen Pilvimaisema, http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-19417.pdf&title=Julkaisuja%2014-2013

(3)    http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle

 

Täältä tähän, Olli


comments powered by Disqus