Viime blogissani kirjoitin käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Nyt menen askelta pidemmälle: Käyttäjälähtöinen suunnittelu on vasta puoli voittoa. Toinen vähintään yhtä tärkeä asia on yrityksen liiketoimintalähtöinen suunnittelu.

Toisin sanoen se, että verkkopalvelu on käyttäjälle mieluisa, ei pelkästään riitä, vaan kaiken tehdyn suunnittelun on palveltava myös verkkopalvelun tarjoavaa yritystä, eli tuotava yritykselle liiketoiminnallista hyötyä. Tätä varsinaisesti tarkoittaa hyvä käyttökokemussuunnittelu. Ja siinä onnistuminen on verkkopalvelun ratkaiseva menestystekijä.

Vielä kymmenen vuotta sitten oli toisinaan vaikeaa saada yritykset ymmärtämään hyvän käytettävyyden sekä käyttöliittymäsuunnittelun merkitystä ja että niihin satsaaminen todella kannattaa. Nykyään niiden merkitys on onneksi jo yleisesti tunnustettu ja käytettävyydestä huolehditaan ainakin jollakin tasolla osana lähes jokaista projektia.sweetspot

Minusta tässä on kuitenkin osittain mennyt lapsi pesuveden mukana: viimeiset vuodet on voimakkaasti panostettu käytettävyyteen, ja kuten viimeksi kirjoitin, kaikki suunnittelijat sanovat tekevänsä käyttäjälähtöistä suunnittelua, mutta minne on jäänyt itse yritys ja sen liiketoiminta? Keskitytäänkö jo liikaakin vain käyttäjien tarpeisiin ja unohdetaan, että tässä ollaan tekemässä bisnestä yrityksille?

Mikäli asiaan ei kiinnitä huomiota, suunnittelussa jäädään helposti sille tasolle, että käyttöliittymä tehdään vain miellyttämään käyttäjää. Yrityksen bisnes, liiketoimintastrategia, liiketoiminnan prosessit ja segmentointi, verkkopalvelun ansaintamallien suunnittelusta puhumattakaan, ovat mutkikkaita asioita ja vaativat suunnittelijalta enemmän kuin vain käyttäjän tarpeiden huomioiminen, mikä sekin on tärkeä asia. Kuitenkin käyttäjien tarpeet voivat olla jopa ristiriidassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Ja asiat, joita käyttäjät haluavat tehdä, eivät tuota välttämättä mitään yritykselle.

Verkkopalvelun ensisijainen tehtävä on miellyttää yritystä kasvattamalla tulosta ja käyttäjän miellyttäminen on osatekijä matkalla kohti tätä tavoitetta. Parhaat verkkopalvelut ja tuotteet syntyvät kokemukseni mukaan yhdistämällä suunnittelussa nämä kaksi asiaa. Silloin käyttäjä on iloinen miellyttävästä käyttökokemuksesta ja yritys on tyytyväinen tehtyään kannattavan investoinnin. Kerrotaanpa eräänkin toimitusjohtajan hypelleen pitkin yrityksen käytäviä, niin ettei saanut töitäkään tehdyksi kun oli niin innoissaan verkkopalvelun julkaisupäivänä. Ja tämä on tosi juttu!