Kansallinen palveluväylä myllerryksessä


2014-02-11, 20:13 Kirjoittanut Petri Suvila

Suomalaisessa IT-lehdistössä on otettu kriittisen tarkastelun alle Virosta kehitetty X-road-teknologia, jota on suunniteltu käytettävän myös Suomen kansallisen palveluväylän perustana.

On muistettava, että Viron kansallinen palveluväylä on lähdetty kehittämään silloin, kun SOAP on ollut valtavirtaa ja yleisesti tunnettua. Tämä on taannut sen, että teknologiaan sitoutuneita kehittäjiä on ollut kaikille osapuolille riittävästi tarjolla. On todennäköistä, että Viro on sitoutunut SOAP-teknologiaan niin kauan, kun sen korvaava teknologia tuo merkittäviä tuottavuushyötyjä tai SOAP-osaajia ei ole enää työmarkkinoilla tarjolla.

X-Road on hyötynyt siitä, että SOAPin päälle on luotu standardeja, jotka takaavat viestintään mm. lähettävän osapuolen kiistämättömyyden ja tietosisällön eheyden varmistamisen. Tämä on hyvin oleellinen vaatimus palveluväylän osapuolten luottamuksen varmistamiseksi niin Virossa kuin Suomessa.

SOAP

Esimerkki välitettävästä tietosisällöstä, jossa on sisällön eheyttä varmistava sähköinen allekirjoituksen esitetään SOAP ja REST -teknologioilla. REST-puolella yhtenäinen standardi on avoin, kuuluuko allekirjoitus välityskerrokseen vai tietosisältöön. SOAP-puolelta löytyy Web Services Security standardi, joka ei ole sidonnainen käytettävään välityskerrokseen.

Samassa yhteydessä on hyvä tunnustaa mihin kaikkeen X-road on valjastettu käyttöön. Mikä osa-alue Virossa on jäämässä tai jäänyt kehittymättä valituksi tulleen SOAP-teknologian tai sen väitetyn raskauden vuoksi?

Mielestäni teot ja tulokset puhuvat enemmän X-roadin ja siinä käytetyn SOAP-teknologian puolesta kuin vaihtoehtoisen teknologiaan perustuvan toteutuksen rakentamiseen tyhjästä ja osapuolten käyttöön saattamisesta Suomessa. Kumpaa hevosta sinä veikkaat, kun haluaisit nopeammin synnyttää tuloksia Suomen julkisessa hallinnossa tietojärjestelmien integraatiossa?


comments powered by Disqus