Industrial Internet - Pelimäiset piirteet liiketoiminnassa (Gamification)


2014-05-23, 13:49 Kirjoittanut Jani Ojala

Teollisen internetin ytimessä toimivat älykkäät koneet, joiden avulla pystytään nykyään tekemään tuottavammin asioita, joista vielä aikaisemmin vain haaveiltiin. Älykkäät palvelut muodostavat tuottavan liiketoiminnan kehän. Perinteisetkin tukipalvelut muuttuvat älykkäiksi, kun niihin yhdistyy tuotantohistoriaa ja analytiikkaa.

Osaavat ihmiset omissa vastuurooleissaan, saavat lupaukset tuottavuuden kasvusta muuttumaan todeksi.

Kun ihmisten työroolit osataan huomioida oikein, niin saadaan käyttöön älykkäitä palveluita, joiden aktiivinen käyttäminen saa aikaan liiketoiminnallista tulosta. Monesti haasteena kuitenkin on, että käytössä on hyviäkin palveluita, joita ihmiset eivät vain käytä. 

Pelillistämisen ja innostavan käyttökokemuksen avulla päästään pureutumaan tähän kiperään asiaan, joka on monessa yrityksessä haasteena.

Koneen käyttäjä, joka aloittaa työt uudessa tehtävässä
Pelillisyys näkyy virtuaalisissa oppimisympäristöissä, joissa päästään harjoittelemaan turvallisissa ympäristöissä, tulevia todellisia tilanteita yhdessä kouluttajan kanssa. 

Monet nuoret työntekijät ovat jo tottuneet pelimäisiin käyttöliittymiin, joiden omaksuminen on nopeaa. Samoja pelillisiä piirteitä sisältäviä käyttöliittymiä käytetään myös älykkäiden koneiden operointikäyttöliittymissä.

Esimerkkejä:

Industrial Internet

Etävalvonta ja älykkäät huoltoa tukevat ratkaisut nopeuttavat ongelmien oikeaa tunnistamista, sekä mahdollistavat tehokkaan huoltotoiminnan. Yhdistämällä etävalvontaa tuotantohistorian keruuseen, pystytään myös ennakoimaan tulevia huoltotarpeita.

Virtuaalisilla koulutusympäristöillä kehitetään myös huoltohenkilökunnan osaamista, kun uusien koneiden huoltotilanteita päästään harjoittelemaan virtuaalisissa harjoitusympäristöissä.

Industrial Internet


Kaiken perustana ovat kuitenkin osaavat ihmiset, jotka työssään käyttävät teollisen internetin älykkäitä palveluita.

Pelillistäminen tarjoaa keinot yhdistää kannustavasti ihmiset ja palvelut toisiinsa, ja samalla luodaan strategista kilpailuetua.

Pelilistämisen näkyy monellakin tavalla liiketoiminnassa, seuraavassa muutamia niistä:


comments powered by Disqus