Industrial Internet - Kohti älykkäitä palveluita


2014-02-13, 20:06 Kirjoittanut Jani Ojala

Mitä Teollinen Internet oikeastaan tuo tullessaan? Suurin muutos piilee siinä, että se tarjoaa ihmisille suuren joukon uusia työvälineitä toimia yhdessä paremmin ja tarjoaa välineet turhan tehottomuuden poistamiseen.

Teollinen internet ja älykkäät palvelut

Älykkäistä koneista aina älykkäisiin palveluihin

Teollinen Internet on oivallinen yrityksen palveluliiketoiminnan kasvattaja. Se tuo yrityksen liiketoimnnan tekemisen työkalupalkkiin nipun aivan uudenlaisia työvälineitä, joilla ihmisten työtä voidaian kehittää ja yrityksen käytöstä olevista koneista ja tuotantolaitteista saadaan tehokkaammin hyöty irti.

Kaikki lähtee siitä, että ihmiset saavat käyttöönsä sen tiedon, joka on olennaista heidän oman työnteon ja päätöstenteon kannalta. Tämä riippumatta siitä missä he kulloinkin liikkuvat. Erilaiset päätelaitteet kannettavista tietokoneista älypuhelimiin ja puettaviin älyvaatteisiin tai varusteisiin mahdollistavat sen, että sähköisten palveluiden saatavuus voidaan vihdoinkin tarjota kaikissa eri rooleissa oleville yrityksen henkilöille. Samalla palveluihin luotu älykkyys saadaan palvelemaan niiden käyttäjiä. Yhdistelemällä liiketoiminnan eri osa-alueita, saadaan luotua uusia tehokkaita ja älykkäitä palveluita. Esimerkkejä tällaisista palveluista:

Tuotannon suunnittelu – Älykkäät koneet – Analysointi ja Toimenpiteet – Virtuaaliset koulutuspalvelut -palveluiden yhdistäminen tehostaa tuotantoa merkittävästi ja tasoittaa eri ihmisten osaamisvajeesta johtuvia tuottavuuseroja kun parhaat käytännöt saadaan nopeasti kaikille tuotantoon osallistuville.

Etävalvonnan – Logistiikan – Huoltoliiketoiminnan -palveluiden yhdistäminen, luo tehokkaan huoltoliiketoiminnan palvelukokonaisuuden, jossa huollettavat kohteet saadaan pidettyä kunnossa ja käyttökatkokset pieninä. Samalla turhat huoltokäynnit jäävät pois.

Yhteistoiminta – Paikkatieto -palveluiden käyttö taas parantaa ihmisten välistä yhteistyötä, sekä tarjoaa tehokkaan tilannekuvan jakamismahdollisuuden, esimerkiksi liiketoiminnassa jossa ihmiset liikkuvat työn mukana paljon.


comments powered by Disqus