EU:n tietosuoja-asetuksen tilanne


2014-06-02, 09:39 Kirjoittanut Jani Ekqvist

Ehdotus Euroopan Unionin uudeksi yleiseksi tietosuoja-asetukseksi hyväksyttiin maaliskuussa lähes yksimielisesti Euroopan parlamentissa. Samalla hyväksyttiin tietosuojadirektiiviehdotus henkilötietojen käsittelystä rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Tällä kiinnitettiin parlamentin kanta lopulliseksi ennen toukokuisia EU-vaaleja. Jotta asetus ja direktiivi astuisivat voimaan, ne tulee vielä hyväksyä hallitusten välisessä EU:n neuvostossa.

Parlamentin kanta ei ole juurikaan muuttunut vuoden takaisesta, merkittävänä muutoksena voi pitää sanktioiden kiristämistä viiteen prosenttiin tai sataan miljoonaan euroon vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Lisäksi viranomaisella on mahdollisuus määrätä säännölliset tietosuoja-auditoinnit. Samalla joitain sanamuotoja vahvistettiin, erikseen on esimerkiksi lisätty maininta siitä, että lainsäädäntö koskettaa kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja käsittelypaikasta riippumatta.

Hallitusten kanta on tässä vaiheessa vielä epäselvä. Viime kesänä EU:n neuvosto julkisti kompromissiehdotuksen, jossa asetusta ohjattiin riskilähtöisempään tarkasteluun tiukasti säädellyn toiminnan sijaan. Kompromissi kuitenkin kaatui. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että muu Eurooppa suhtautuu asetukseen varovaisen positiivisesti, lähinnä Iso-Britannia on esittänyt huolestuneisuutensa. Ainakin sisäministeri Theresa May on pitänyt ehdotusta keskeneräisenä.

Tietosuojan ympärillä on tapahtunut tänä keväänä Euroopassa muutenkin. Komissaari Viviane Reding, joka vastaa nykyisessä komissiossa myös tietosuoja-asetuksen eteenpäin viemisestä, uhkasi Yhdysvaltalaisia yrityksiä Safe Harbor – sopimuksen jäädyttämisellä NSA:n vakoilujutun vuoksi, jos Yhdysvallat ei saa lainsäädäntöään kuntoon kesään mennessä. Lisäksi saatiin EU tuomioistuimen päätös Googlea vastaan, joka vahvisti oikeuden tulla unohdetuksi jo nykylainsäädännön piirissä, ja velvoitti myös hakukoneyhtiöt noudattamaan sitä. Google on nyt julkaissut lomakkeen, jolla tietojen poistoa voi pyytää. Suomenkielinen lomake löytyy osoitteesta https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch.

Tietosuojan käytännöt Euroopassa tulevat siis joka tapauksessa muuttumaan, todennäköisesti jo loppuvuoden aikana. Parlamentin tavoite on edelleen, että tietosuoja-asetus hyväksyttäisiin tämän vuoden loppuun mennessä ja se tulisi voimaan kahden vuoden siirtymäajalla. Samaan aikaan on otettu käyttöön yhä enemmän nykyisten säädösten ja sopimusten suomia mahdollisuuksia, ja Euroopan kansalaiset ovat havahtuneet vaatimaan oikeuksiaan. Toivottavasti kaikki tahot havahtuvat nyt ottamaan tietosuoja-asiat vakavasti toiminnassaan.


comments powered by Disqus