Väestörekisterikeskus valitsi Cybercomin


Julkaistu 15.12.2014

Cybercom Finland voitti Väestörekisterikeskuksen kilpailutuksen Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) palvelunäkymien toteuttamisesta. Kaupan alustava kokonaisarvo on 2,2 - 2,75 miljoonaa euroa.

"Palvelunäkymät ovat kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman näkyvin tulos. Siinä hallinnon asiakkaille – kansalaisille, yrityksille ja toisille viranomaisille – kootaan julkiset palvelut ja käyttäjän valitsemia yksityisiä palveluja omaan henkilökohtaiseen palvelunäkymään", kertoo johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri-yksiköstä ja jatkaa:

"Käyttäjä voi helposti ja yksinkertaisesti etsiä ja käyttää tarvitsemiaan palveluja, tarkastella omia rekisteritietojaan (henkilö-, ajoneuvo-, kiinteistötiedot jne.), viestiä viranomaisten kanssa ja saada muistutuksia tai suosituksia palvelujen käytöstä. Palvelunäkymät toteutetaan käyttäjälähtöisesti sekä mobiililaitteille että isolle ruudulle."

"Julkisen sektorin palveluiden digitalisoiminen on yhteiskuntamme tärkeimpiä kehitysalueita. Cybercom on jo yli 15 vuoden ajan toiminut vahvasti digitaalisten liiketoimintojen ja julkisen sektorin tukena tässä kehityksessä. Olemme innolla rakentamassa palvelua, joka yhdistää valtion, kuntien ja yksityisten palveluja yhteiseen palvelunäkymään, jota kaikki osapuolet pystyvät tehokkaasti hyödyntämään. Se tekee asioinnista helpompaa ja palveluiden kehittämisestä kustannustehokkaampaa. Tämä on meille tärkeä toimeksianto, joka vahvistaa entisestään Cybercomin roolia avoimen lähdekoodin palveluiden ketteränä kehittäjänä Suomen julkishallinnolle", sanoo Petteri Puhakka, toimitusjohtaja Cybercom Finland.

Palvelunäkymien toteutus liittyy Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaan, joka luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin. Ohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten asiointia yritysten, yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa. Cybercom toteuttaa Palvelunäkymät-hankkeeseen liittyvät ketterän kehittämisen sovelluskehityspalvelut.

Kansalaisen palvelunäkymien toteutus tehdään vuosina 2014-2017. Toteuttamisohjelmaan kuuluvat palveluväylän, palvelunäkymien, tunnistamisen sekä roolien- ja valtuutustenhallinnan hankkeet. Palveluväylä on tiedonsiirron kanava, joka mahdollistaa tietojen liikkumisen organisaatioiden välillä ja tehostaa palveluiden kehittämistä. Palveluväylän tuotantokäyttö alkaa keväällä 2015. Palvelunäkymän kautta kansalaisen, yrittäjän ja virkamiehen omat tiedot ja sähköiset asiointipalvelut ovat saavutettavissa yhdestä paikasta, yhden käyttöliittymän kautta. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kansalaisen näkymä, jonka demo julkaistaan tammikuussa 2015. Kansalaisen palvelunäkymän beta-versio julkaistaan syksyllä 2015.

Lisätietoja
Petteri Puhakka, toimitusjohtaja Cybercom Finland 0400 414 623
Janne Viskari, johtaja, Väestörekisterikeskus, 0295 535 022

Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Väestörekisterikeskus tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja, hoitaa vaalitehtäviä sekä toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria.

Cybercom
Cybercom on IT-alan palveluyritys, joka auttaa johtavia yrityksiä ja organisaatioita hyötymään verkottuneen maailman mahdollisuuksista. Yhtiön osaamisalueet kattavat koko viestintäpalveluiden ekosysteemin. Cybercomin kotimarkkinat ovat Pohjoismaissa ja lisäksi yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisesti toimituskykyään paikallisten ja kansainvälisten yritysten käyttöön. Cybercom on perustettu vuonna 1995 ja on noteerattu NASDAQ OMX Tukholman pörssissä vuodesta 1999 lähtien.

Lataa pdf