Suomi.fi-valtuudet ja palvelutietovaranto kärkiparhaimmistoa Euroopassa


Suomi.fi-valtuudet ja palvelutietovaranto olivat mukana finalisteina Euroopan unionin Sharing and Reuse-digipalvelukilpailussa. Kilpailussa etsittiin vaikuttavia ja innovatiivisia julkishallinnon palveluita ja ohjelmistoja. Kilpailun finaali pidettiin 11.6.2019 Bukarestissa. 

 
Suomi.fi-valtuudet oli mukana IT-palvelusarjassa, jossa haettiin suurinta vaikutusta kansalaisiin tai liiketoimintaan: "Shared IT services (commonly developed or shared) with the biggest impact on citizens or businesses". Suomi.fi-valtuudet sijoittui finaalissa hienosti kolmanneksi.   
 
Suomi.fi-valtuuksista korostettiin kilpailussa sen laajasta uudelleenkäyttömahdollisuudesta, dokumentaatiosta englanniksi sekä palvelun skaalautuvuuspotentiaalista. Lisäksi ratkaisu on yhteiskunnallisesti innovatiivinen ja täyttää puuttuvan palasen sähköisen hyväksynnässä/allekirjoituksissa, joita tullaan tarvitsemaan lisääntyvissä määrin yhteiskunnassamme.  

Suomi.fi-valtuudet
on täysin uniikki palvelu
maailmassa.

Palvelutietovaranto oli mukana innovatiivisin IT-palvelu-sarjassa: "Most innovative shared IT services", ja sijoittu finaalissa neljänneksi.  
 
Palvelutietovarannosta nostettiin kilpailussa esille sen innovatiivisuus erilaisten julkisten organisaatioiden kuin yksityisten yritysten käytössä. Myös lisätyn todellisuuden mobiilisovellusta pidettiin innovatiivisena.   
 
Palvelutietovarantojen dataa hyödyntävä lisätyn todellisuuden (engl. AR = Augmented Reality) mobiilisovellus on keskeisessä roolissa palvelun käytössä. Cybercom kehitti asiakkaalle tämän innovatiivisen sovelluksen, joka auttaa kansalaisia löytämään julkishallinnon palveluiden sijainnit helposti. Palvelu on ladattavissa Android-sovelluskaupasta.

Rakentamassa kestävää julkishallinnon digitalisaatiota 

Cybercom on yksi Suomen suurimpia julkishallinnon digitalisaatiotoimittajia. Makerimme ovat olleet vahvasti mukana suunnittelemassa ja rakentamassa Suomi.fi-palveluihin liittyviä hankkeita alkumetreiltä lähtien.  

 
”Suomi.fi-valtuudet ovat kaikkien yritysten käytössä, ei siis pelkästään julkishallinnon käytettävissä oleva palvelu. Cybercomin rooli hankkeen toteuttamisessa on ollut keskeinen, joten meillä on erittäin laaja osaaminen ja ymmärrys palvelusta. Pystymme auttamaan myös yksityisen puolen yrityksiä hyödyntämään palvelua tehokkaasti liiketoiminnassaan toimialasta riippumatta”, kertoo Harri Salminen, Connected Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Cybercom ja jatkaa: 
 
”Ideoita Suomi.fi-palveluiden ominaisuuksiksi ja toiminnallisuuksiksi on poimittu muista maista, mutta Suomi.fi-valtuudet on täysin uniikki. Olemme tässä suunnannäyttäjä Euroopassa, miten julkishallinnossa pystytään ketterästi kehittämään ja toteuttamaan monimutkaisia palveluita tietoturvallisesti. Olen erittäin ylpeä siitä, että asiakkaamme ja Maker-asiantuntijamme ovat toteuttaneet palvelun helpottamaan sähköisen hyväksynnän hyödyntämistä ja edistäneet osaltaan digipalveluiden käyttöä”.  
 
Cybercom lähettää lämpimät onnittelut finaalisijoituksista asiakkaallemme Väestörekisterikeskukselle sekä palveluiden kehittämisessä mukana olleille tiimeille ja Makereille! 


Cybercom on yksi Suomen suurimpia julkishallinnon digitalisaatiotoimittajia. Asiantuntijamme ovat olleet alusta asti mukana kehittämässä ja rakentamassa esimerkiksi Aurora tekoälyohjelman esiselvityshanketta sekä Suomi.fi-palveluita ja niihin liittyviä hankkeita. Päävastuullamme ovat muun muassa Suomi.fi-palvelun tunnistaminen sekä Valtuudet-palveluiden kehitys ja toteutus. Cybercom on pilvipalveluiden johtavana asiantuntijana ja ylläpitotoimittajana auttanut useita asiakkaita rakentamaan ja toteuttamaan onnistuneita pilviratkaisuja, ja tukee myös julkishallintoa siihen liittyvässä toimintatapojen muutoksessa ja ketterässä palvelukehityksessä. Palvelupaikat-mobiilisovellus on Cybercomin innovoima uusi lisättyä todellisuutta (AR = Augmented Reality) hyödyntävä palvelu. Sovellus auttaa kansalaisia löytämään julkishallinnon palveluiden sijainnit helpommin. Suomi.fi-valtuudet ja -palvelutietovaranto sijoittuvat EU:n Sharing and Reuse-digipalvelukilpailun finaalissa sijoille 3. ja 4. Voittajat valittiin kesäkuussa 2019.  

We are Makers of tomorrow 

 

Ota yhteyttä

Harri Salminen

Business Unit Director

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite