Cybercom mukana kuntien ICT-palvelujen puitejärjestelyssä


Kuntien tietohallinnon kehittäminen etenee, ja Cybercom jatkaa sen edistämistä. KL-kuntahankinta Oy on valinnut Cybercomin yhdeksi kumppanikseen  ICT-palvelujen puitejärjestelyissä.

Hankintapäätökset tehtiin palvelualueittain kesä-heinäkuussa, ja sopimus astui voimaan syyskuun alussa. Sopimukseen kuuluu optio jatkosta vuoden 2019 loppuun asti.

Kunnat voivat sitoutua puitejärjestelyyn oman tarpeensa mukaan, vaikka vain yksi hanke kerrallaan. Cybercom on mukana puitejärjestelyissä vastaamassa suunnittelu- ja määrittelypalveluista sekä ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalveluista. KL-Kuntahankinnat kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta.

Edellisen puitesopimuskauden 2011–2015 ajalta suunnittelu- ja määrittelypalveluista sekä ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalveluista kilpailutettiin yhteensä 6,4 miljoonan euron edestä hankintoja.

– Olemme iloisia, että olemme näin vahvasti mukana rakentamassa julkisen sektorin digitalisointia. Tarkoituksena on tarjota suomalaisille saumattomia palveluja, sanoo Cybercomin toimitusjohtaja Petteri Puhakka.

Julkishallinnon digitalisointi etenee aikataulussa

Julkishallintoa digitalisoidaan paraikaa laajasti, mistä mittava esimerkki on Kansallinen palveluarkkitehtuurin (KaPA) eli digitaalisten palvelujen infrastruktuurin kehittäminen. Tässäkin Cybercom on vahvasti mukana.

KaPAn rakentaminen on edennyt aikataulussa.

Tarkoitus on saada KaPAan mukaan paitsi julkisia myös yksityisiä palveluntarjoajia mahdollisimman kattavasti.

Mika Kuusisto

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite