Cybercom auttaa vauhdittamaan julkisten palvelujen digitalisointia


Julkaistu 15.1.2015

Cybercom toteuttaa Suomen julkishallinnon sähköisen tunnistautumisen palvelut sekä siihen läheisesti liittyvän roolien ja valtuutusten hallinnan. Kaupan alustava kokonaisarvio on 2–2,5 miljoonaa euroa ja kaupan toteutus vuosina 2015–2017.

Sähköistä asiointia varten tarvitaan varmuus palveluissa asioivien käyttäjien sähköisestä identiteetistä. Tätä varten suomalaisten sähköisen tunnistautumisen infrastruktuuri uudistetaan.

Tunnistamisen palvelu tarvitaan, jotta julkishallinnolle saadaan yhdenmukainen ja kustannustehokas tapa tunnistaa sähköisten asiointipalveluiden käyttäjät markkinoiden tarjoamilla vahvan tunnistamisen välineillä. Vahvan tunnistamisen välineitä ovat tällä hetkellä henkilökortti, pankkien Tupas-tunnisteet ja operaattorien mobiilivarmenteet.

"Vahvojen tunnistusvälineiden valikoima täydentyy jatkossa uusilla tunnistamisvälineillä. Ne tuotetaan markkinaehtoisesti tunnistamispalveluiden tarjoajien luottamusverkostosta, jonka perustana oleva lakiehdotus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi", kertoo johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksesta.

Sähköisen tunnistautumisen kehittäminen pääsee nyt vauhtiin. Digitalisoinnin tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköistä asiointia viranomaisten kanssa sekä tehostaa viranomaisten keskinäisiä sähköisiä toimintoja.

Väestörekisterikeskus valitsi kilpailutuksen jälkeen julkishallinnon tunnistamisen palvelun toteuttajaksi IT-alan palveluyrityksen Cybercomin. Yritys suunnittelee ja toteuttaa sekä kehittää ja ylläpitää digitaalisia palveluratkaisuja.

Yksi esimerkki mahdollisista uusista tunnistautumisen tavoista voisi olla vaikkapa etäluettavat tunnisteet.

"Lähtökohta on, että myös jatkossa sähköisesti voi tunnistautua monella eri tavalla. Pääasia on, että tunnistautuminen on käyttäjälle tuttu ja turvallinen. Suunnittelemme ja toteutamme tätä varten joustavaa ratkaisua", sanoo johtaja Timo Laaksonen Cybercomista.

Suomalaisilla on oltava tulevaisuudessa koko Euroopan unionin tasolla yhteen sopivat tunnistautumisen välineet, jotka täyttävät EU:n säätelemät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Helppokäyttöinen ja omannäköinen

Kuten jo aiemmin tiedotettiin, Cybercom toteuttaa julkishallinnon sähköisen tunnistamisen palvelujen lisäksi myös palvelunäkymän, joka tuo julkishallinnon palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Vahvasti tunnistetut käyttäjät voivat tarkastella omasta näkymästään myös rekisteritietojaan, kuten vero-, ajoneuvo- tai kiinteistötietoja.

Omaan näkymään on mahdollista saada myös muistutuksia ja tiedotteita vaikkapa veroehdotuksen tarkistusajan umpeutumisesta tai tukipäätöksen saapumisesta. Mukaan on mahdollista ottaa myös yritysten palveluja.

Palvelunäkymän voi rakentaa mieleisekseen niin tietokoneen ruudulle kuin mobiililaitteeseen.

Digitaalisten palvelujen infrastruktuuri

  • Suomen hallitus haluaa maahan kansallisen sähköisen tunnistamisen, johon kuuluvat palvelut ovat henkilötietojen osalta ajan tasalla, turvallisia sekä helppoja käyttää.
  • Uuden lain sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.
  • Digitaalisten palvelujen infrastruktuuri on nimetty kansalliseksi palveluarkkitehtuuriksi, KaPA-ohjelmaksi. Sen kansalaisille näkyvin osa on palvelunäkymä, jonka jokainen käyttäjä voi rakentaa oman tarpeensa mukaiseksi.
  • Kokonaisuutta varten rakennetaan palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistautuminen sekä roolien ja valtuutusten hallinta.
  • Väestörekisterikeskus on valinnut palvelunäkymien toteuttajaksi Cybercomin, mistä tiedotettiin joulukuussa 2014. Kaupan alustava kokonaisarvio on 2,2–2,75 miljoonaa euroa.
  • Cybercom toteuttaa myös julkishallinnon tunnistamisen palvelun sekä siihen läheisesti liittyvän roolien ja valtuutusten hallinnan. Tämän kaupan alustava kokonaisarvio on 2–2,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Timo Laaksonen, johtaja, Cybercom Finland, 050 558 7860
Janne Viskari, johtaja, Väestörekisterikeskus, 0295 535 022

Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Väestörekisterikeskus tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja, hoitaa vaalitehtäviä sekä toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria.

Cybercom
Cybercom on IT-alan palveluyritys, joka auttaa johtavia yrityksiä ja organisaatioita hyötymään verkottuneen maailman mahdollisuuksista. Yhtiön osaamisalueet kattavat koko viestintäpalveluiden ekosysteemin. Cybercomin kotimarkkinat ovat Pohjoismaissa ja lisäksi yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisesti toimituskykyään paikallisten ja kansainvälisten yritysten käyttöön. Cybercom on perustettu vuonna 1995 ja on noteerattu NASDAQ OMX Tukholman pörssissä vuodesta 1999 lähtien.

Lataa pdf