AWS User Group Finland on tuhannen pilviasiantuntijan kohtaamispaikka


Cybercomilla työskentelevä Chief Technologist Rolf ”Rolle” Koski on aktiivisesti mukana Suomen AWS User Group Finland -yhteisön toiminnassa Community Leadina. Rolle on kolmen vuoden aikana tuonut yhteen satoja Amazon Web Servicesta kiinnostuneita ja yhteisön jäsenmäärä saavutti vastikään 1000 jäsenen rajapyykin.

Uransa aikana Rolle on työskennellyt useissa eri rooleissa ja tällä hetkellä hän kehittää AWS-pilvikompetenssia Cybercomilla. Tässä roolissa hän työskentelee pääarkkitehtina muutamassa asiakkuudessa sekä toimii myynnin tukena hankkeissa, joissa tarvitaan vahvan teknologiaosaamisen lisäksi myös liiketoimintaymmärrystä ja kommunikaatiokykyä sekä teknisen henkilöstön että johtoportaan kanssa. Hän osallistuu myös Cybercomin Passionate Support for AWS -palvelun kehittämiseen. Rolle toimii asiakkaiden luotettuna kumppanina pilvimatkalla ja auttaa heitä välttämään pilvisiirtymien kompastuskiviä ja samalla ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Yhteisestä kiinnostuksesta rakentui aktiivinen yhteisö

AWS User Group Finland -yhteisö perustettiin AWS:stä kiinnostuneiden kohtaamispaikaksi, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla osaksi yhteisöä, tavata muita samanmielisiä sekä jakaa tietoa ja kokemuksia aiheen tiimoilta.

Tapaamisissa roolit ja firman badget jätetään ovella pois ja niihin kokoonnutaan tasavertaisina henkilöinä kaikkia kiinnostavan asian ympärille. Yhteisö pyrkii kokoontumaan yhteen mahdollisimman usein ja tällä hetkellä tapaammekin noin kuudesta kahdeksaan kertaan vuodessa”, Rolle kertoo.

Olen ollut mukana AWS User Group Finlandin toiminnassa yhteisön toiminnan alkumetreiltä alkaen: liityin jäseneksi vuonna 2014 ja aktiivisuuden myötä minut kutsuttiin Community Leadiksi vuonna 2016. Community Leadina roolini on koordinoida yhteisön toimintaa, järjestää meetuppeja, järjestää tapahtumiimme puhujia ja esimerkiksi vastata yhteisön sosiaalisen median tileistä. Rooli ei sinänsä ole mikään kunniavirka, vaan se vaatii paljon omaa aktiivisuutta ja investoitua työtä.

Henkilökohtaisena tavoitteenani on ollut pitää yhteisön toiminta mielenkiintoisena, laadukkaana ja tietenkin yhteisöä palvelevana. Yhteisön toiminta osoitti aikoinaan hiipumisen merkkejä, mutta nykyään Meetup-ryhmässä on yli 1000 jäsentä ja tapahtumiin on usein enemmän halukkaita osallistujia, kun mitä paikkoja riittää. Tuote-esittelyt ja vastaavat pitää kuitenkin pitää poissa toiminnasta, koska kaiken kaikkiaan tällaiset yhteisöt ovat kuitenkin hyvin hauraita ja niiden toiminta perustuu siihen, että jaettava sisältö on laadukasta ja ammatillisesti kiinnostavaa.

AWS User Group meetup 23.5.2017. Photo by Rolf Koski

 

AWS User Group -yhteisö on itsessään menestystarina

AWS-yhteisö tarjoaa matalan kynnyksen paikan kommunikoida sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa ei välttämättä olisi ammatillisesti tekemisissä, vaikka tekisikin hyvinkin samankaltaisia asioita. Yhteisö on siten neutraali paikka tutustua sellaisiin kontakteihin, joihin ei välttämättä muuten olisi mahdollista tutustua. Meetupeissa voi siis esimerkiksi helposti vaihtaa ajatuksia kilpailevien yritysten työntekijöiden kanssa, sillä omista asiakkuuksista tai projekteista ei luonnollisestikaan puhuta nimillä.

”Koen, että AWS User Group Finlandin toiminta itsessään on eräänlainen menestystarina, koska nyt viimeisimpänä aikoina meetupeista kiinnostuneita on ollut enemmän kuin mitä yksikään tila missä olemme olleet olisi kyennyt ottamaan vastaan. Myös esimerkiksi ilmoittautumisten no show -prosentti on ollut pieni ja yleensä vähintään 70-80 prosenttia ilmoittautuneista tulee paikan päälle. Kiinnostus yhteisön tapahtumia kohtaan on todella kovaa ja aitoa!”, Rolle iloitsee.

Pääsääntöisesti kaikki tapahtumista saatu palaute on ollut positiivista – aihe kiinnostaa ihmisiä ja he pitävät meetupeista. Cybercomilaisena olen puolestaan päässyt jeesaamaan ruotsalaisia vastaavan toiminnan käynnistämisessä ja osallistuimmekin vastikään kollegani Niklas Westerstråhlen kanssa Tukholmassa järjestettyyn Stockholm AWS Meetupiin. Olen myös ollut Göteborgissa puhumassa ja auttanut vastaavan toiminnan käynnistämistä sekä tukenut hiipuneen toiminnan käynnistelyä Göteborgissa ja Malmössä. Meillä on valmiina paljon erilaisia aihioita ja materiaaleja, joita olemme voineet tarjota ruotsalaisten käyttöön, jotta heidän ei tarvitse keksiä kaikkea uudestaan. Olemme välittäneet viestiä, että täältä kyllä löytyy apua ja kovaa osaamista myyntikäynneille ja workshoppeihin.

AWS User Group meetup 22.3.2017/Photo by Päivi Mönkkönen

AWS:llä ja sponsoreilla oma roolinsa yhteisön tukemisessa

Sponsorit tarjoavat yhteisön tapahtumille tiloja ja tarjoiluja, mutta jatkuvaa sponsorointia ei ole, koska toiminnan takana ei ole virallista keskusjohtoista yhteisöä. Toiminnassa pienet ja suuret sponsorit huomioidaan tasapuolisesti, ja kaikki tapahtumia tukevat sponsorit ja puheenvuoroja pitävät noteerataan tapahtumissa relevantteina ja varteenotettavina toimijoina alalla. 

Amazon Web Services ei ole virallisessa kontekstissa mukana yhteisön toiminnassa, eikä sponsoroi yhteisöä rahallisesti. Pyydettäessä he toimittavat tapaamisiin puhujia ja ovat mukana tapahtumissa yksityishenkilöinä.

AWS näkee tämän yhteisön toiminnan erittäin suurena voimavarana, mutta varmasti he kokevat myös, että käyttäjäyhteisön toiminnan tulee olla käyttäjäyhteisölähtöistä. Olemme halunneet, että AWS User Group Finland -yhteisön toiminta on aidosti yhteisövetoista, eikä kenenkään yksittäisen toimijan markkinointikanava”, Rolf toteaa ja jatkaa:

Meillä on globaali AWS User Group Leaders -verkosto, jonka Slack-tiimissä voimme keskustella yhdessä muiden User Group Leadereiden kanssa eri puolilta maapalloa. Marraskuussa olemme tapaamassa Las Vegasissa järjestettävän AWS re:Invent 2017 -tapahtuman yhteydessä User Group Leaders -porukalla.

Menestystarinoita ja kivireen vetämistä – liity joukkoon!

AWS-meetupeista on mahdollista saada vertaistukea, sekä menestystarinoissa että niissä kivireen vetämisissä.

Ihmiset tulevat tapaamisiin kohtuullisen avoimina ja kertovat myös missä on välillä mokailtu ja tuovat esille niitä kokemuksia, mitä ei juhla- tai myyntipuheissa useimmiten kuulla. Tapahtumien suurin anti onkin ehkä se, että asioista puhutaan rehellisesti niiden oikeilla nimillä. Jos joku vaikka puhuu jostain tekemästään mokasta, niin jokainen voi kilpailija-asetelmasta huolimatta mennä puhumaan sen teknisen asian ympärille, mainitsematta asiakkaita tai projekteja. Yhteisön tarjoama vertaisverkosto onkin ehkä se korvaamattomin asia siinä”, Rolle summaa.