Avoimen lähdekoodin käyttö kasvaa räjähdysmäisesti


Avoimen lähdekoodin käyttö yrityksissä on lisääntynyt lähes räjähdysmäisesti – sitä käytetään lähes kaikissa organisaatioissa. Avoimeen lähdekoodiin liittyy paljon etuja, mutta sitä käytettäessä on selvitettävä lisenssikysymykset.

Avoimen lähdekoodin käyttö yrityksissä on erittäin yleistä. Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin selvityksen mukaan 99 prosenttia organisaatioista käyttää avointa lähdekoodia. Tutkimus tehtiin reilu vuosi sitten.

Täsmällisiä lukuja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöstä on kuitenkin vaikea saada, sillä yrityksissä ei aina edes tiedetä, onko heillä käytössään avoimen koodin ohjelmia vai ei. Tämä selvisi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen selvityksessä Avoimen lähdekoodin käyttö ja IT-hankinnat.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä on joukko kiistattomia etuja: ne ovat kenen tahansa vapaasti verkosta ladattavissa, käyttäjät voivat kehittää niitä edelleen eivätkä jää kiinni yhden ohjelmistotoimittajan loukkuun.

Tunnetuimpia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä, Apache-palvelinohjelmisto, Firefox-verkkoselain sekä WordPress-pohjaiset sivustot.

Käytöstä ja levittämisestä määrätään lisensseissä

Avoimilla lähdekoodeilla on omat lisenssinsä, joissa määrätään ohjelman muuttamista, kopioimista, käyttöä ja levittämistä koskevat ehdot.

– Kun avointa lähdekoodia hyödynnetään yrityskäytössä, on selvitettävä, mitä lisenssiehdoissa sanotaan. Yhteen ohjelmapakettiin saattaa kuulua osia, joiden lisenssit eroavat toisistaan tai ovat jopa ristiriitaisia, kertoo johtaja Harri Salminen IT-alan palveluyrityksestä Cybercomista.

Hän puhui avoimen lähdekoodin käytöstä keskiviikkona 18.5.2016 järjestetyssä Compliant & Secure -seminaarissa Helsingissä.

Lisenssiehtojen selvittämisen tärkeyttä ei välttämättä tiedosteta. Yrityksissä saattaa olla lisäksi epäselvää, kenen vastuulla ehtojen selvittäminen on: tuotekehityksen, hankinnan vai lakiosaston.

Myös suomi.fi:n taustalla avoin lähdekoodi

Avointa lähdekoodia käytetään myös julkishallinnossa. Se on ollut mukana esimerkiksi rakennettaessa suomalaisten kansallista palveluväylää, joka mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron eri toimijoiden välillä. Suomi.fi-portaalin testiversio on parhaillaan yleisön käytössä, ja osa lähdekoodista on jo julkaistu lähdekoodiverkkopalvelu GitHub-sivustolla.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus. Johtaja Janne Viskari kommentoi, että lähtökohtaisesti kaikki ohjelmassa tuotettava koodi julkaistaan avoimen lähdekoodin lisensseillä ja julkaistaan GitHub-sivustolla vaiheittain vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ennen lähdekoodien julkaisua käytettyjen ohjelmistokomponenttien lisenssimallit arvioidaan hallitusti.

Lisenssiehtojen noudattaminen järjestelmälliseksi

Avoimeen lähdekoodiin liittyviä kysymyksiä selvitetään Validos-yhdistyksessä, johon kuuluu kymmenkunta eri toimialan yritystä. Validoksen varsinainen tarkoitus on auttaa yhdistyksen jäseniä hallitsemaan ja lisäämään avoimen lähdekoodin hyödyntämistä.

Cybercomin lisäksi Validokseen kuuluu muun muassa Asianajotoimisto HH Partners. Sen asianajaja Martin von Willebrand huomautti seminaarissa, että avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen noudattamista ei voi enää tehdä tapauskohtaisesti.

– Käyttäminen on lisääntynyt melkeinpä räjähdysmäisesti. Avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen noudattamiseen tarvitaan järjestelmällisiä prosesseja. Myös käytön hallintaa pitää automatisoida. Asiat on tehtävä alusta asti oikein.

Lisenssikysymykset kannattaa selvittää yrityksen maineenkin takia. Myös yrityksen omat työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät kiinnittävät huomiota yrityksen toimimiseen ehtojen mukaisesti.

Kunhan lisenssikysymykset selvitetään, avoimen lähdekoodin käytölle on lukuisia hyviä perusteita. Sen ohjelmistojen tekniikat ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen nopeasti, nopeammin kuin maksulliset järjestelmät.

Kun avointa lähdekoodia käytetään ja parannetaan edelleen, muutokset ja hyödyt voidaan antaa avoimesti myös muiden käyttöön.

Ideaa toteutetaan myös Cybercomilla, jossa henkilöstön palkitsemisjärjestelmä kannustaa osallistumaan avoimen lähdekoodin projekteihin.

 

Lisätietoa avoimesta lähdekoodista

Harri Salminen, Johtaja, Cybercom  050 549 6572
Martin von Willebrand, Asianajaja, Asianajotoimisto HH Partners  040 770 1818

http://www.validos.org/fi/

https://coss.fi/