Aurora-tekoäly uudistaa koko julkishallinnon palvelukäsitteen


Mikä on Aurora tekoäly?

Vuonna 2018 Suomen hallitus käynnisti kansallisen tekoälyohjelman esiselvityshankkeen, joka saattaa olla maailman kunnianhimoisin tekoälyhanke julkisen sektorin palveluiden kehittämiseksi.

Hanke nimettiin Auroraksi ja se perustuu yksilöiden elämäntapahtumiin liittyviin todellisiin tarpeisiin. Aurora on tarkoitettu tuomaan kansalaisille saumattomia ja sujuvia palvelukokonaisuuksia, jotka muodostuvat useista eri palveluntarjoajien ratkaisuista - tarjoten juuri oikean palvelun oikeaan aikaan elämäntilanteesta riippuen.

Esiselvityshanke valmistui keväällä 2019 ja määräaikaan mennessä 59 eri organisaatiota jätti hankkeesta oman lausuntonsa. Seuraavalla Suomen hallituksella on edessään tärkeä päätös Auroran riittävästä resursoinnista ja toteutusvaiheen käynnistämisestä esiselvityksen jälkeen.

Miksi tekoälyä tarvitaan?

Julkishallinnon siirtyminen tekoälyaikaan tuo monia hyötyjä niin palveluja käyttäville ihmisille kuin myös julkishallinnon organisaatiolle. Ennakointi ja automatisointi muun muassa nopeuttavat tapahtumien hallinnointia ja tuovat samalla kustannussäästöjä. Digitalisoituva yhteiskuntamme näkyy jokaiselle yhä enemmän palveluiden ja kohtaamisten saavutettavuudessa digitaalisesti.

Väistämättä tämä tuo mukanaan uudistumistarpeen julkishallinnolle erityisesti siihen, miten asioita tehdään ja miten palveluita muotoillaan. Pelkällä digitalisoinnilla ei pystytä vastamaan kehityksen vauhtiin ja tarpeiden kysyntään, vaan joudutaan pohtimaan toiminnan kehittämistä ja mahdollisuuksia aina prosesseista lähtien. Tämä haastaakin julkishallintoa positiivisesti ja ennakkoluulottomasti miettimään, että asioita voi ja pitää tehdä eri lailla kuin menneinä vuosina.

Tuleeko Aurorasta uuden hallituksemme keskeinen kehityshanke?

Jostain on kuitenkin aloitettava ja yksi esimerkki julkishallinnon digitalisoinnista on viranomaisviestien lähettäminen ja vastaanottaminen täysin digitaalisesti. Suomi.fi-viestit ovat kätevästi saatavilla verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa. Ilmoitukset äänioikeudesta sekä verohallinnon ilmoitukset tulevat jo nyt digitaalisesti, eikä printattua viestiä enää tarvita. Tämä vapauttaa kuluttajan asioinnin viranomaisten kanssa ajasta ja paikasta riippumattomaksi, eikä vaadi esimerkiksi fyysistä käyntiä virastoissa virka-aikana. Lisäksi viestien lähettämisen kustannus putoaa murto-osaan paperikirjeen tulostamiseen ja postittamiseen verrattuna.

Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen on mielestäni luonnollinen jatko tähän asti Suomi.fi -hankkeessa toteutetuille projekteille. Julkishallinnolla on nyt käytössään alusta, jonka päälle on mahdollista ketterästi toteuttaa uusia palveluja”, kertoo Harri Salminen, Connected Solutions -yksikön liiketoimintajohtaja, Cybercom.

Tekoäly apuna elämän muutostilanteissa

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista eri elämäntapahtumissa. Elämäntapahtumaan liittyy elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi elinympäristön tai palvelutarpeiden muuttuminen.

Ennakoivat palvelut ja sujuva muutoksenhallinta mahdollistavat muutostilanteiden sujumisen onnistuneesti. Aurora tekoälyhanketta kehitetään nimenomaan helpottamaan ihmisten arkea näissä tilanteissa. Aurorassa puhutaan kokonaisesta älykkäiden palveluiden verkostosta ja niiden vuorovaikutuksesta. Jos kuvitellaan palvelua, jonka älykkyys ei sijaitse ainoastaan yksittäisissä palveluissa vaan siinä, mitä ja miten eri palveluita yhdistetään keskenään. Tietyllä tavalla voidaan ajatella neuroverkkojen toimintaa ja Aurorassa ollaan juuri tällaista kehittämässä. Aurora-hankkeen tavoitteena on alusta lähtien löytää konkreettiset ratkaisut nykypäivän tarpeisiin käytännön sovellusten ja palveluiden kautta.

Auroran esiselvityshanke on tehty ja työssä on tunnistettu työpaketteja ja projektiin liittyviä tekijöitä. Nyt on käsillä päätös projektin jatkosta ja työn budjetoinnista seuraavan hallituskauden osalta. Tuleeko Aurorasta uuden hallituksemme keskeinen kehityshanke?”, pohtii Salminen.


Cybercom on yksi Suomen suurimpia julkishallinnon digitalisaatiotoimittajia. Asiantuntijamme ovat olleet alusta asti mukana kehittämässä ja rakentamassa esimerkiksi Aurora tekoälyohjelman esiselvityshanketta sekä Suomi.fi-palveluita ja niihin liittyviä hankkeita. Päävastuullamme ovat muun muassa Suomi.fi-palvelun tunnistaminen sekä Valtuudet-palveluiden kehitys ja toteutus. Cybercom on pilvipalveluiden johtavana asiantuntijana ja ylläpitotoimittajana auttanut useita asiakkaita rakentamaan ja toteuttamaan onnistuneita pilviratkaisuja, ja tukee myös julkishallintoa siihen liittyvässä toimintatapojen muutoksessa ja ketterässä palvelukehityksessä. Palvelupaikat-mobiilisovellus on Cybercomin innovoima uusi lisättyä todellisuutta (AR = Augmented Reality) hyödyntävä palvelu. Sovellus auttaa kansalaisia löytämään julkishallinnon palveluiden sijainnit helpommin. Suomi.fi-valtuudet ja -palvelutietovaranto ovat päässeet EU:n Sharing and Reuse-digipalvelukilpailun finaaliin. Voittajat valitaan kesäkuussa 2019.

We are Makers of tomorrow

Ota yhteyttä

Harri Salminen

Business Unit Director

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite