Ympäristöhallinnon uusilta sivustoilta tieto löytyy helposti


Ympäristöhallinto toteutti suuren verkkouudistuksen vuoden 2013 aikana. Uudistuksen tavoitteena oli rakentaa yhtenäisellä konseptilla eri kohderyhmille verkkosivustot, joista jokainen löytäisi helposti itselleen tärkeän informaation. Ratkaisuna oli toteuttaa neljä erillistä sivustoa ym.fi, ymparisto.fi, syke.fi, ja ara.fi, jotka olisivat kaikki tunnistettavissa ympäristöhallinnon sivustoiksi.

Suvi Reijonen, viestintäpäällikkö, Ympäristöministeriö”Analysoimme kohderyhmät ja profiloimme sivustot tarkasti projektin alkuvaiheessa Cybercomin Design Studion kanssa. Sivustojen kohderyhmien tarpeet erosivat toisistaan selvästi, mikä huomioitiin suunnittelussa. Esimerkiksi ymparisto.fi on suunnattu kansalaisille, kun lainsäädäntöä ja kansainvälisiä asioita sisältävä ym.fi on enemmän muille sidosryhmille”, kertoo Suvi Reijonen, Ympäristöministeriön viestintäpäällikkö.

Sivustojen konseptisuunnittelussa löydettiin Suvi Reijosen mukaan kaikkiin sivustoihin sopiva konsepti sekä toiminnallisuus kohderyhmien erilaisista tarpeista huolimatta. Jokaisen käyttäjän pitää löytää sivustojen suuresta tietomäärästä tarvitsemansa asiat helposti.

”Halusimme toteuttaa sivustot samalla konseptilla, jonka avulla sivustoista saatiin helppokäyttöisiä ja ulkoasullisesti sisarnäköisiä. Logiikka pelaa, kun käytettävyyden kannalta tärkeät elementit, kuten navigaatio ja etusivujen nostot, löytyvät samoista paikoista. Yksi olennainen lähtökohta sivustojen suunnittelussa oli mobiilikäyttö. Haluamme palvella sidosryhmiämme paikasta riippumatta, joten sivustoista tehtiin responsiiviset eli ne soveltuvat kaikille päätelaitteille.” 

”Emme joutuneet tinkimään sivustoille suunnitellusta yhtenäisestä ilmeestä projektin aikana, kun Cybercomin graafikko ymmärsi teknisen alustan vaatimukset ja keskusteli ulkoasuun liittyvistä asioista suoraan teknisen toimittajan kanssa.” 

Syyskuussa avattiin uudistusprojektin viimeisin sivu ymparisto.fi. Valtion ympäristöhallinnon yhteistä verkkopalvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE ja 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI).   ”Saimme usean organisaation yhteisen projektin maaliin sovittamalla eri intressit yhteen jo alussa. Projektin aikaan Cybercomilta löytyi hienosti asiakaspalveluhenkistä asennetta ja joustavuutta, kun he toimivat meidän puolelta laajan organisaation kanssa. Nyt meillä on neljä modernia ja raikasta sivustoa auki ja niille on yhteinen graafinen ohjeisto. Ensireaktiot sivustoista ovat olleet positiivisia.”