Pilvipalvelut tärkeässä roolissa Suomi.fi-liittymisarkkitehtuurissa, case HSY


Kehitimme yhdessä Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa Suomi.fi-liittymisarkkitehtuurin, joka mahdollistaa KaPA-lain mukaisten Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton ja integroinnin osaksi käyttäjien sähköisiä asiointipalveluita. Suomi.fi-palveluihin liittymisen arkkitehtuuri nojautuu vahvasti pilvialustoihin. Tärkeimmässä roolissa toimivat Microsoft Azure -pilvipalvelut sekä Cybercom Cloud -pilvipalvelu.

HSY ja Cybercom suunnittelivat yhdessä Suomi.fi-palveluihin liittymisen ratkaisun ja yhteistyö on ottanut seuraavan askeleen käytön aikaisen pilvipohjaisen palvelun hyödyntämisellä. Jatkuvien palveluiden toiminta käynnistyi vuoden 2017 alkupuolella.

Passionate Support for Azure

Asiakkaan pääosin pilvialustoilla pyörivän palvelun toiminnasta huolehtii Cybercomin valvonta- ja tukipalvelut. Passionate Support for Azure -palvelu sisältää 24/7-päivystyspalvelut, Azure-ympäristöjen infrastruktuuri- ja arkkitehtuurisuunnittelupalvelut sekä toteutuksen. Lisäksi Cybercomin vastuulla on seurata ja varmistaa, että HSY:n liittymisarkkitehtuuri pysyy Suomi.fi-palveluiden kanssa yhteensopivana.

Kehitysprojektin siirtäminen jatkuvaksi palveluksi varmistettiin siirtoprojektin avulla, jossa kehitysprojektin tieto siirrettiin jatkuvien palveluiden tiimille. Samalla aktivoitiin palvelusopimuksen mukaiset valvonta- ja hallintapalvelut sekä muut palvelutoiminnot.

Teknologiarkkitehtuurissa tavoitteena oli hyödyntää pilvipalveluita ja luoda joustava arkkitehtuuri, johon uusien palveluiden liittäminen olisi luontevaa. Samalla tuoden tehokkuutta palvelun takana oleviin asiakkaan infrapalveluihin.

Pilvipohjaisen arkkitehtuurin mahdollisuudet

Cybercom käynnisti HSY:n kanssa KaPA-lain mukaisen palveluiden kehittämispolun. Samalla asiakas sai arvokasta tietoa tuleville kehityshankkeilleen siitä, mitä vaikutuksia Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto tuo oman organisaation tietojärjestelmiin ja palveluihin. Siirtyminen pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin tuo tulleessaan erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, joiden tunnistaminen ja hyödyntäminen niin kehitysprojektin kuin käytön aikaisissa palveluissa tuli mahdolliseksi.

Mikä on KAPA-laki?

Vuonna 2016 Suomessa astui voimaan ns. KaPA-laki. Lain virallinen nimi on laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palveluiden saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteen toimivuutta ja ohjausta, sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja toimivuutta.

HSY suorittaa laissa määriteltyä tehtävää tarjota vesi- ja jätehuollon palveluita pääkaupunkiseudun asukkaille, samalla heillä on  KaPA-lain velvoittamana tarve ottaa käyttöön Suomi.fi-palveluita, tiivistää yhteistyötä omien sidosryhmiensä ja kumppanien kanssa sekä tarjota parempia palveluita asiakkailleen.

Cybercom on KaPA- ja Suomi.fi-palveluiden asiantuntija

Cybercom on ollut alusta alkaen kehittämässä KaPAa sekä Suomi.fi-palveluihin liittymistä. Lisäksi Cybercomin vahva asiantuntijuus pilvialustoja hyödyntävien ratkaisujen suunnittelussa, kehitystehtävissä sekä käytön aikaisten hallittujen pilvipalveluiden valvonta- ja tukipalveluissa on ollut olennaisessa roolissa  asiakkaan tehdessä kumppanivalintaa.

HSY on luottanut Cybercomin asiantuntijuuteen. Yhteistyömme alkoi kehitystoiminnalla ja jatkunut nyt pilvipohjaiseen palveluun. Ja yhteistyö jatkuu edelleen. HSY on Cybercomin avulla ollut ensimmäisten joukossa kehittämässä palvelutarjontaansa, joka hyödyntää tehokkaasti Suomi.fi-palveluita.

 

Ota yhteyttä

Jussi Laakso

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite