Outotec Sentinel - valvontasovellus


Outotecin sulatusuunit yhä turvallisempia ja ekologisempia

Outotec sai uuden valvontasovelluksen rikasteiden ja metallien sulatusuunien jäähdytysjärjestelmään. Uuden ratkaisun ansiosta Outotecin asiakkaat saivat yhä turvallisemman jäähdytysjärjestelmän. Myös energian- ja vedenkäyttö vähenee, ja sulatusuunin kampanja-aika pitenee.

Valvonta on vesijäähdytetyissä sulatusuuneissa tärkeää, sillä yksi suurimpia riskejä prosessissa on sulavuoto ja pahimmassa tapauksessa aiheutuva höyryräjähdys. Kun Outotec kääntyi Cybercomin puoleen, alkoi uuden ja älykkään valvontasovelluksen suunnittelu. Sovelluksen tuli valvoa uunin jäähdytyselementtejä ja vesikiertojen tilaa. Sulatusuunien mahdolliset ongelmat tuli huomata yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Ratkaisun nimi on Outotec Sentinel, ja siinä operaattorikäyttöliittymä kerää ja yhdistää uunin jäähdytysjärjestelmän valvonnassa tarvittavan mittaustiedon. Tieto esitetään sulatusuunin 3D-mallissa sekä graafeina operaattoreille.

Ratkaisua rakennettaessa oli tärkeää pysyä aikataulussa. Kiireinen projekti vaati hyvin kurinalaista projektihallintamenettelyä.

Yhteistyö cybercomilaisten kanssa toimi koko projektin ajan, jopa kesälomalla löytyi asiantuntijoita käyttöönoton tukemiseen, sanoo Mikael Jåfs, Outotecin Smelting-yksikön tuotekehitysjohtaja.

Hän sanoo, että Sentinel toi muitakin tärkeitä asiakasetuja turvallisuuden parantamisen lisäksi, sillä se vähentää myös energian- ja vedenkäyttöä.

Tämä vaikuttaa suoraan asiakkaidemme mahdollisuuksiin saavuttaa heidän asettamansa tavoitteet kestävälle kehitykselle, jotka ovat tärkeitä kilpailutekijöitä.

Monen hyödyn ratkaisu

Cybercomin tekemä Outotec Sentinel on rikasteiden ja metallien sulatusuuneihin erikseen myytävä valvomon operaattorikäyttöliittymä.

Ratkaisua tehtäessä aikataulu oli kriittinen ja hyvä määrittely projektin avainasia.

Kaikkia Outotecin teknologioita yhdistää se, että niiden avulla luonnonvarat saadaan hyödynnettyä tehokkaasti kestävimmällä mahdollisella tavalla. Outotec Sentinel tukee näitä Outotecin periaatteita.