Metso sai älykkäisiin venttiileihin liittyvän palvelukonseptin


Metso tarjoaa asiakkailleen laitteiden lisäksi myös älykkäitä palveluja. Konseptin ansiosta palveluja on aiempaa helpompi myydä asiakkaille, sillä eri sidosryhmät hahmottavat hyödyt nyt paremmin.  


Miten kertoa asiakkaalle älykkäästä palvelusta, jonka arvo ei näy saman tien? Entä olisiko tuota palvelua mahdollista tehdä helppokäyttöisemmäksi ja osittain automaattiseksi? Siinä kysymykset, joihin Cybercom lähti hakemaan ratkaisua.

Cybercom toteutti Metso Flow Controlille palvelun konseptin. Se tehtiin yhdessä haastattelujen, työpajojen ja loppuraportin avulla.

Konseptoinnissa määriteltiin palvelun liiketoimintamalli sekä asiakassegmentit ja käyttäjät. Olennaisena osana konseptia määriteltiin asiakkaille tarjottava arvolupaus ja palvelut sekä ansaintamalli. Myös palvelun kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvät tehtävät ja avainresurssit sekä palvelun kustannusrakenne selvitettiin.

Metso Flow Control valmistaa prosessiteollisuuden tarpeisiin venttiileitä ja niihin liittyviä laitteita sekä palveluja.

Asiakkaan ja toisinaan myös myynnin on vaikea hahmottaa, miten paljon ja millaista hyötyä analyysipalveluista kaiken kaikkiaan on mahdollista saada irti. Myynti ja asiakas tarvitsevat selkeän suosituksen palvelun hyödyistä.

”Verkostomme syvällinen haastattelu ja niiden perusteella palvelun konseptointi workshopeissa auttoivat painopistealueiden määrittelyssä ja suunnitelmien tekemiseen etenemiselle."

Håkan Rendlund
Director, Service solutions, Metso Flow Control

Metso Flow Control sai ratkaisussa monta kokonaisuutta:

Nykyisen liiketoimintaympäristön kuvaus.

Kohdekäyttäjät ja heidän tärkeimmät tehtävänsä.

Palvelukonseptin tärkeimmät toiminnot.

Teknisen ratkaisun kuvaus.

Onnistumisen mittarit.

Arvio palvelukonseptin taloudellisista vaikutuksista.

Palvelukonseptin kehityssuunnitelma ja vaiheistus.

Ota yhteyttä

Jussi Laakso

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite