Sandvik Mining and Construction: Tunneling Jumbo


Toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa yhden heidän suurimmista tuotekehityshankkeistaan. Cybercomin vastuulla oli tunnelijumbon ohjausohjelmisto sekä hankkeeseen liittynyt uuden iSure-tunnelinsuunnitteluohjelmiston kehitys.

Jumbon poraustarkkuus sekä iSuren louhintaprosessin hallinta tuovat urakoitsijalle merkittäviä säästöjä ja asiakkaallemme kilpailuetua. Älykäs i-sarjan tunnelijumbo on 2-4-puominen robotti, joka kykenee poraamaan automaattisesti jopa 200 neliömetrisen tunnelin käyttäjän ainoastaan valvoessa sen toimintaa.

Cybercomin asiantuntijoiden vahva osaaminen projektinhallinnasta sekä teknologioista yhdessä asiakkaan vankan toimialaosaamisen kanssa olivat hankkeen onnistumisen kulmakiviä.

Asiakkaan kommentti

"Osaaminen ja sitoutuminen sekä aikataulussa pysyminen ovat osoittautuneet Cybercomin ehdottomiksi vahvuuksiksi hankkeessa.

Jouko Muona, projekti-insinööri, Sandvik Mining and Construction.