Sök


Smarta växthus ger effektivare odling

Kund-case: Halverad energiförbrukning med intelligent ljusteknologi. Digitalisation

AR-vapen mot demens

Kund-case: Innovation Zone teamade upp med start­upen MemoAR för att testa deras idé – att göra vardagen enklare för personer med tidig demens med hjälp av AR. digitalisation

En inkluderande kommun

Kund-case: Flens kommun rustar för effektivitet och bättre service för sina medborgare genom att flytta sina IT-system till ­molnet och bygga nya e-tjänster. digitalisation

Offentlig sektor tar AI-språng

Utgångspunkten för Aurora, som AI-assistenten kallas, är medborgaren och hens aktuella livssituation och behov. Aurora ska möjliggöra riktigt smidig service som består av olika leverantörers lösningar – precis rätt tjänst, vid rätt tillfälle. digitalisation

AR guidar till samhällsservice

Service Locations är en app som guidar till all möjlig samhällsservice. Här går det att få information om myndigheter, bibliotek, simhallar, förskolor och mycket mer. digitalisation

Europas mest innovativa biograf

Kombinationen tradition och digitalt blev framgångsrik – besöksantalet har ökat med över 50 procent mot året innan. På Venedigs filmfestival erhöll Fyrisbiografen pris som Europas mest innovativa biograf. digitalisation

Maskininlärning förutser underhållet av Öresundsbron

Det initiala projektet i arbetet drivs av Cybercom som fått i uppgift att ta fram en demo av en ML-applikation (machine learning) som kan förutse var och när underhåll bör ske. digitalisation

IoT säkrar vattenkvalitet i Polen

Genom att automatisera och förkorta svarstiden för provresultat är det däremot möjligt att förebygga att människor blir sjuka av förorenat vatten. digitalisation

Taggar

Filtrera på typ av innehåll