Sök


Kommun digitaliserar översiktsplan

En översiktsplan är något som varje kommun i Sverige tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. digitalisation

AI bidrar till brottsbekämpning och att sanera skulder

I arbetet med brottsbekämpning tog Kronofogden under 2019 initiativet att utforska effekten av när medarbetare, artificiell intelligens och smarta processer samverkar inom myndigheten. digitalisation

Smidigare pendling i Göteborg

Kund-case: I Göteborgsregionen är det smidigt att pendla, och det är på väg att bli ännu bättre. digitalisation

IZ och Fortum hackar för hållbar energi

kund-case: Fortums 48-timmars hackathon AI comes Home gick ut på att utforska AI-tjänster för ­kunders hem. digitalisation

Teknik i framkant för ökad arbetsplatssäkerhet

Cybercom tog fram en lösning åt Delete med närvarosensorer och UWB-radioteknik (ultra wideband, det vill saga ultrabredband). Den föreslagna lösningen innebar övervakning av tunga maskiner där operatören varnas när någon närmar sig. digitalisation

AR-app ökar barns välmående

Hösten 2018 lanserade MyEsteeme med hjälp av Cybercom sin första AR-baserade mobil- och edutainment-app för skolor. digitalisation

Gällö Skog – lyckat varumärkesbyggande

Kund-case: Kännedomen om varumärket Gällö och dess tjänster har ökat betydligt under de år som Gällö och Cybercom har samarbetat. digitalisation

Cybercom stödjer unga medieanvändare

Kund-case: Statens Medieråd i Sverige verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. digitalisation

Cybercom följer kunden ut i världen – ASSA ABLOY

Kundcase: Cybercom tillhandahåller applikationsförvaltning, utveckling och support till säkerhetsföretaget ASSA ABLOYs IT-avdelning och till globala produktutvecklingsavdelningar. digitalisation

Taggar

Filtrera på typ av innehåll