Sök


Agil molnhanteringsmodell möjliggör snabbare affärsutveckling

Det alltmer digitaliserade samhället ställer höga krav på kapaciteten i gamla och komplexa IT-lösningar. System som tidigare varit effektiva behöver därför moderniseras för att möta förändrade affärsbehov. För en koncern som är verksam i flera olika branscher kan det innebära en ännu större utmaning att säkra livscykeln för sitt IT-system, påskynda implementeringen av nya systemförändringar och bygga nya tjänster. azure, Cloud Services

Taggar

Filtrera på typ av innehåll