Haku


Lisätty todellisuus auttaa löytämään julkiset palvelut

Väestörekisterikeskukselle kehitetty Palvelupaikat-mobiilisovellus auttaa kansalaisia löytämään julkishallinnon palveluiden sijainnit lisätyn todellisuuden avulla. AR, julkishallinto, lisätty todellisuus

Virtuaalitodellisuus teollisuudessa

Virtuaalista todellisuutta hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla tehdasympäristöissä. Tekniset ratkaisut virtuaalisuuden ja lisätyn todellisuuden tuomiseksi osaksi nykypäivän teollisuusympäristöä ovat jo olemassa. Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, tehostettu todellisuus, 3D-mallinnus, digitalisoituminen, huoltoliiketoiminta, Unity3D, virtuaalisimulaattorit, virtuaalilasit