Haku


Lisätty todellisuus auttaa löytämään julkiset palvelut

Väestörekisterikeskukselle kehitetty Palvelupaikat-mobiilisovellus auttaa kansalaisia löytämään julkishallinnon palveluiden sijainnit lisätyn todellisuuden avulla. AR, julkishallinto, lisätty todellisuus

Julkinen sektori suunnannäyttäjänä tekoälyn hyödyntämisessä

Cybercom oli tekemässä esitutkimushanketta tekoälyn hyödyntämisestä julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä. Tekoälyhankkeen nimi on Aurora. tekoäly, AuroraAI, julkishallinto, koneoppiminen

Aurora A.I. – julkissektorin hyppy kohti proaktiivista yhteiskuntaa tekoälyn avustamana

Aurora A.I. on Suomen julkisen sektorin tähän asti kunnianhimoisin tekoälyhanke, joka pyrkii vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin modernissa, digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Sen sijaan että meillä olisi yksittäinen tekoäly, joka tekniikaltaan vanhentuisi joka tapauksessa muutamassa vuodessa, on tavoitteena muodostaa kokonainen verkosto älykkäitä palveluita, joita sekä julkiset instanssit, yritykset - ehkäpä jopa yksittäiset kansalaiset - voivat rinta rinnan yhdessä rakentaa. AuroraAI, tekoäly, digitalisaatio, julkishallinto, älykkäät_palvelut

KaPA-laki on digitaalisen Suomen selkäranka

Moni suomalainen ei vielä ole kiinnittänyt suuremmin huomioita kansalliseen palveluarkkitehtuurilakiin (KaPA-laki), joka astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa. kapa, kapalaki, digitalisaatio, digipalvelut, julkishallinto