KaPAJulkishallinnon tietojärjestelmille on tulossa harppaus, jonka vaikutukset säteilevät kauas. KaPA tuo palveluiden digitalisoinnin osaksi kansalaisten ja yritysten arkea. Cybercom on innolla mukana toteuttamassa hanketta.

Valtionvarainministeriön Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma luo yhteen toimivan digitaalisten palveluiden infrastruktuurin

Ohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten asiointia yritysten, yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.

Julkisen sektorin digitalisoiminen on yksi yhteiskuntamme tärkeimpiä kehitysalueita. Toteuttamisohjelmaan kuuluvat palveluväylän, palvelunäkymien, tunnistamisen sekä asiointivaltuuksien hankkeet, joista kolmen jälkimmäisen kehittämisen sovelluskehityspalveluista Cybercom vastaa vuosina 2015-2017.

Palvelunäkymät ovat kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman näkyvin tulos, palvelun ensimmäinen versio on julkaistu osoitteessa beta.suomi.fi.

Kansallinen palveluväylä

Palveluväylä yhdistää järjestelmiä ja parantaa merkittävästi digitaalisten palveluiden yhteentoimivuutta. Palveluväylä on tiedonvälityskerros, joka määrittää miten tietoja ja palveluja välitetään eri tietojärjestelmien välillä. Se mahdollistaa tietojen liikkumisen organisaatioiden välillä ja tehostaa palveluiden kehittämistä. Palveluväylä huolehtii järjestelmien välisestä standardinmukaisesta tiedonsiirroista ja madaltaa kynnystä järjestelmien verkottumiselle yli organisaatiorajojen.

Palveluväylä pohjautuu Virossa käytössä olevan X-roadin (tiedonvälitysalusta) periaatteisiin.

Kansallinen palvelunäkymä, uusiutuva Suomi.fi

Palvelunäkymissä kootaan julkiset palvelut sekä käyttäjän valitsemia, yksityisiä palveluita omaan henkilökohtaiseen palvelunäkymään. Tämä tekee asioinnista helpompaa ja palveluiden kehittämisestä kustannustehokkaampaa. Käyttäjä voi kätevästi ja yksinkertaisesti etsiä ja käyttää tarvitsemiaan palveluita, tarkastella omia rekisteritietojaan, viestiä viranomaisten kanssa ja saada muistutuksia sekä suosituksia palveluiden käytöstä. Jatkossa myös toisen henkilön puolesta voi asioida helposti ja turvallisesti.

Palvelunäkymien käyttöönotto muuttaa toimintakulttuuria merkittävästi, ja edistää digitalisoinnilla tavoiteltavaa tuottavuuden kasvua. Palvelunäkymät toteutetaan käyttäjälähtöisesti erilaisille päätelaitteille.

Tunnistuspalvelut

Sähköistä asiointia varten tarvitaan varmuus palveluissa asioivien käyttäjien sähköisestä identiteetistä. Tunnistautumisen palvelu tarvitaan, jotta julkishallinnolle saadaan yhdenmukainen ja kustannustehokas tapa tunnistaa asiointipalveluiden käyttäjät vahvan tunnistautumisen välineillä. Vahvasti tunnistautunut käyttäjä voi turvallisesti tarkastella mm. rekisteri-, vero- ja ajoneuvotietojaan.

Vahvojen tunnistusvälineiden valikoima täydentyy jatkossa uusilla tunnistamisvälineillä, jotka tuotetaan markkinaehtoisesti tunnistatumispaveluiden tarjoajien luottamusverkostosta. Lähtökohta on, että myös jatkossa sähköisesti voi tunnistautua monella tavalla.

Tunnistautumisen tulee olla käyttäjälle helppoa ja turvallista. Suomalaisten sähköisen tunnistautumisen infrastruktuuri uudistetaan täyttämään EU:n säätelemät laatu- ja turvallisuusvaatimukset, jotta jatkossa kaikilla kansalaisilla on Euroopan unionin tasolla yhteensopivat tunnistautumisen välineet.

Rooli- ja valtuutuspalvelut

Roolit ja valtuudet -hankkeessa toteutetaan sähköiset tukipalvelut, joiden avulla mahdollistetaan luotettava asiointi toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta. Palvelu yhdistää eri viranomaisten ylläpitämien valtuutusoikeutta luovien viranomaisrekisterien ja uuden toteutettavan valtakirjarekisterin tiedot sähköisten asiointi- ja käsittelyjärjestelmien käyttöön.

Liity palveluväylään - Cybercom osaa KaPAn

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo aivan uusia mahdollisuuksia julkisen hallinnon organisaatioille ja yrityksille. Aiemmin tavoittamattomissa ollut tieto voikin olla tarjolla palveluväylän kautta ja omaa tietojärjestelmää on mahdollista yksinkertaistaa.

Millä tavoin järjestelmänne yksinkertaistuisi tai asiakaspalvelunne paranisi jos käyttäisitte palveluväylää tehokkaasti? Millaisia palveluita teidän kannattaisi jakaa palveluväylään? Cybercomin palvelumuotoilijat pystyvät auttamaan saamaan parhaan hyödyn palveluväylästä.

Palveluväylään liittyminen edellyttää liityntäpalvelimia, joita Cybercom tarjoaa palveluna keskeytymättömän suomalaisen tukipalvelun kanssa. Liityntäpalvelimen luotettava toiminta edellyttää myös ammattimaista seurantaa ja ylläpitoa. Koska yhteys palveluväylään ei voi perustua hyvään onneen, anna Cybercomin vastata liityntäpalvelimista. Meillä on valmius kehittää aidosti digitaalisia palveluita: olemme jo yli 15 vuoden ajan toimineet liiketoimintojen ja viranomaispalveluiden digitalisoinnin tukena ja suunnannäyttäjänä.

Tukea KaPAn liittymiselle

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatioille rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Rahoitusta voi hakea yhteisten elementtien toteuttamiseen ja/tai liittämiseen palveluarkkitehtuuriin. Lisäksi myönnetään tukea palveluarkkitehtuurin palveluiden hyödyntämisen suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen KaPAan liittyen. Yhteydenotostasi ilahtuvat

Sales Executive
Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite
Kirjoita viesti tai jätä yhteydenottopyyntö:
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero, josta tavoitamme sinut:
Director
Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite
Kirjoita viesti tai jätä yhteydenottopyyntö:
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero, josta tavoitamme sinut: